Porady techniczne

1. Szerokość i długość wycieraczki systemowej.

Wycieraczki systemowe GOOD-MAT są wycieraczkami kierunkowymi. Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się jeśli listwy aluminiowe są ułożone prostopadle do kierunku ruchu po wycieraczce (równolegle do drzwi wejściowych.)

Szerokość wycieraczki systemowej – wymiar równoległy do drzwi wejściowych.

Długość wycieraczki systemowej – wymiar prostopadły do drzwi wejściowych.

2. Wymiarowanie – wycieraczki systemowe.

Wymiar otworu – wymiar wewnętrzny zagłębienia (otworu) na wycieraczkę.

Wymiar zewnętrzny ramy – wymiar otworu pomniejszony o luz między otworem a ramą.

Wymiar wewnętrzny ramy – wymiar zewnętrzny ramy pomniejszony o grubość ścianki ramy.

Wymiar zewnętrzny wycieraczki systemowej – wymiar wewnętrzny ramy pomniejszony o luz między ramą a wycieraczką.

3. Konserwacja i użytkowanie wycieraczek systemowych aluminiowych (mat wycieraczkowych) GOOD-MAT.

Wycieraczki systemowe do obuwia GOOD-MAT są przeznaczone do czyszczenia obuwia oraz kółek wózków sklepowych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków

Dla zapewnienia długotrwałej używalności należy regularnie wykonywać następujące czynności :

  • czyszczenie z zewnątrz poprzez regularne odkurzanie odkurzaczem przemysłowym – w razie potrzeb [w warunkach intensywnego ruchu pieszych – codziennie] – w sezonie zimowym usuwanie nadmiaru soli poprzez czyszczenie na mokro powierzchni wycieraczki przy pomocy np. maszyn ekstrakcyjnych lub specjalistycznych maszyn ze szczotkami walcowymi [przed zastosowaniem maszyn prosimy o kontakt z producentem wycieraczek].
  • należy używać środków chemicznych nie niszczących aluminium oraz wkładów czyszczących. – regularne usuwanie kamieni, niedopałków papierosów, gum do żucia przy pomocy specjalistycznych środków itp.
  • regularne czyszczenie wpustów pod wycieraczkami , staranne zamiatanie lub odkurzanie. Szczególnie należy zadbać o to, by wpust pod wycieraczką był czysty i płaski, bez pozostałości budowlanych na całej powierzchni oraz ramach, luźnych elementów gruzu, piasku itp. Wszelkie nierówności podłoża, mogą powodować wygięcie profili aluminiowych.
  • ewentualne uszkodzenia wkładów czyszczących oraz elementów konstrukcyjnych wycieraczek należy zgłaszać producentowi w celu ich naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania się uszkodzeń. Czynności czyszczenia wycieraczek powtarzać w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji :

  • prowadzić roboty budowlane na niezabezpieczonych odpowiednio wycieraczkach. Zabezpieczenie może stanowić gruba folia budowlana, a na nią położone budowlane płyty np. OSB.
  • zaleca się na czas budowy wyjęcie wycieraczki z otworu i przechowywanie jej z dala od strefy robót.
  • przejeżdżać lub prowadzić roboty na wycieraczkach przy pomocy wózków widłowych, wózków paletowych, podnośników nożycowych, rusztowań itp. W takim przypadku należy starannie zabezpieczyć wycieraczki jak przypadku prowadzenia robót budowlanych .
  • przejeżdżać samojezdnymi maszynami sprzątającymi po niezabezpieczonej wycieraczce.
  • dokonywać, w okresie gwarancji, nieautoryzowanych przeróbek i modyfikacji.

Dane firmowe

Wycieraczki systemowe GOOD-MAT
Ul. Niekłańska 35 lok. 1
03-924 Warszawa
NIP: 1130177507
REGON: 142393222

Dane kontaktowe

Tel: + 48 501 02 66 21
office@good-mat.pl